Xin Zeng

Associate, MR&D Americas Group, J.P. Morgan

Xin Zeng